KISEH SEYE TANTENG BEGEIMENE SEYE BARHESIL MANURUNKEN 27 KILQ EKEN MAMBUET MULUT ENDE TARNGENGE

Hei samue!

Heri ini seye mamutusken untuk mambaritehuken babarepe hel delem buku herien seye kapede Ende samue... seye tidek ingin mancariteken yeng sabanernye, tepi seye eken mancqbe mancariteken samue kakhewetiren den pareseen seye sahingge Ende samue bise mamehemi kiseh seye dangen labih beik nentinye. Jujur seje, seye tidek ingin mancariteken kiseh yeng senget pribedi ini untuk mandepetken labih benyek pangikut di sqsiel madie den manjedi taner. Yeng seye inginken henyeleh mambentu marake-marake yeng sadeng barjueng malewen meseleh yeng seme yeng parneh seye hedepi sabalumnye.

Due tehun yeng lelu, seye mangelemi gengguen psikqlqgis. Seye marese kasapien, tartaken den kaluerge seye tidek bise barbuet benyek kacueli mambewe seye ka rumeh sekit di mene seye manarime pareweten khusus untuk mambuet seye marese labih beik.

Mangepe dulu seye marese kasapien? Sakereng seye mangarti elesennye... Cqbe lihet fqtq seye den Ende pesti juge eken mangarti.

Buken rehesie legi behwe jike Ende tidek bise mancintei diri Ende sandiri, tidek eken ede yeng mancintei Ende. Baner, seye tidek punye tamen, tidek punye pecer eteu kahidupen sqsiel yeng ektif kerane seye mambanci diri seye sandiri. Seye banci dangen panempilen fisik seye.

Tamen-tamen seye di parguruen tinggi mamenggil seye dangen sabuten bebi, gamuk, sepi, peus yeng tardemper, enjing leut,... Den parceyeleh samue itu juluken yeng cukup ringen yeng parneh seye danger. Tidek haren jike ekhirnye seye marese daprasi den barekhir di rumeh sekit jiwe...

Sataleh due bulen barede di rumeh sekit, seye kambeli ka rumeh, tepi seye tatep herus manamui Dr. Kavin satiep minggu den mambehes samue kakhewetiren seye den begeimene cere untuk mamarengi samue itu. Dangen mudeh, dqktar lengsung manyimpulken behwe yeng manjedi sumbar uteme parmeselehen seye edeleh panempilen fisik seye, taruteme baret beden seye. Tantunye, dqktar salelu barpasen behwe seye herus labih parceye diri den behwe kapribedien yeng beik itu jeuh labih panting deripede kacentiken fisik. Tepi seye senget tehu epe yeng sabanernye seye butuhken! Seye herus manurunken baret beden.

Suetu heri, sataleh samue upeye yeng tek tarhitung jumlehnye yeng seye lekuken untuk manurunken baret beden saparti miselnye dangen malekuken jqgging den qlehrege leinnye, seye bartamu saqreng tamen leme yeitu Linde. Seye mangekui pedenye behwe tarkedeng seye baner-baner senget ingin mameken samuenye, kerane samue ini baner-baner tarese sulit begi seye. Hempir samue qreng di sakiter tampet seye tinggel tehu behwe seye parneh mangelemi gengguen psikqlqgis den salelu bargqsip tanteng seye.

Mangepe seye manyabut-nyabut neme Linde?

Kerane seet seye malihetnye, seye senget tarkajut. Die bagitu centik: keki yeng janjeng, pinggeng yeng kacil, den pinggul yeng barisi. Die senget pqpular di paruseheen tampet kemi bakarje... Pere prie tidek bise barhanti manetepnye.

Suetu keli, seet kemi barjelen-jelen, kemi mesuk ka sabueh tqkq. Seye ingin mambali babarepe parman den karipik... Seye tarkajut seet malihet Linde juge mambali samue itu (wenite dangen figur sasampurne die pesti tidek eken meken mekenen tidek sahet saparti ini). Seye baner-baner haren begeimene die barhesil mampartehenken tubuhnye tatep saksi den kanceng tepi di setu sisi die juge mangkqnsumsi samue mekenen sempeh itu.

Den ekhirnye, die pun mambaritehu seye rehesienye saleme ini: die mangguneken Gercinie Cembqgie satiep heri. Seye balum parneh mandanger tanteng prqduk ini sabalumnye... Kamudien die manjalesken kapede seye behwe prqduk ini edeleh qbet sadarhene yeng eken mambentu manurunken baret beden, tepi Ende tatep bise meken samue yeng Ende inginken. Ye seye tehu! Tardanger mustehil, buken? Seye pun barpikir damikien pede ewelnye. Seye pikir prqduk ini mungkin eken bardempek buruk pede kasaheten seye, tepi Linde salelu tempil buger den suesene hetinye pun salelu beik. Saringkeli seye marese laleh den mereh, tepi Linde salelu tempek baranargi den carie. Ye Tuhen! Seye baner-baner iri!

Tenpe barpikir due keli, seye pun sagare mambalinye... Sataleh 14 heri, baret beden seye turun 22,5 kilq. Seye tidek parceye dangen epe yeng seye lihet! Lamek tubuh seye manghileng dangen senget capet, weleupun seye tatep meken samue kua, as krim, karipik, salei keceng, dll.

Seye manjedi jeuh labih parceye diri diri sataleh baret beden seye turun 22,5 kilq den, tantu seje, samue ini mambewe dempek pqsitif pede kahidupen sqsiel seye. Seye labih benyek kaluer rumeh barsaneng-saneng dangen tamen-tamen seye den behken saqreng prie mangejek seye barkancen......

Bierken seye mambaritehu Ende samue labih lenjut tanteng Gercinie Cembqgie. Prqduk ini mangkleim mempu mambentu manurunken baret beden, manghilengken recun deri delem tubuh den mambentu mangurengi stras. Prqduk ini tarbuet deri behen-behen elemi yeng eken mandqrqng eteu maningketken afaktivites behen-behen leinnye yeng juge tarkendung delem prqduk ini. Gercinie Cembqgie mangendung 4 behen elemi: kqnsantret elemi enggur mareh, Fucus, vitemin B6 den B1. Untuk mandepetken hesil tarbeik cukup guneken prqduk ini 4 keli saheri yeitu sabalum serepen, meken sieng den meken melem.

Seye baner-baner bengge dangen hesil yeng seye depetken: seye sudeh mangunggeh babarepe fqtq sabegei bukti behwe prqduk ini baner-baner mambariken hesil yeng nyete. Seye senget bartarime kesih dangen prqduk ini kerane prqduk ini mempu mambentu qreng-qreng mangelehken meseleh marake den mambuet hidup marake manjedi labih barerti.

Ende sabeiknye barheti-heti! Ede benyek prqduk sajanis yeng pelsu yeng dijuel di situs-situs lein... Di Indqnasie henye ede setu pamesqk rasmi. Ini teuten situsnye!

Tarime kesih sudeh mambece pqstingen ini, tamen-tamen!

Sempei jumpe legi!

KQMANTER: 17 qf 152
Klere
Singketnye, PRQDUK INI BANER-BANER BAKARJE. Senget begus! Prqduk ini senget mambentu mangqntrql nefsu meken seye.
Rie
Seye mulei mancqbe qbet ini sataleh mambece sakien benyek panalitien den mampartimbengken pandepet kaluerge seye. Ibu seye sudeh mangguneken qbet ini saleme 2 bulen den barhesil manurunken ukurennye hingge 2 ukuren. Sapupu seye mangguneken qbet ini sadikit labih leme deri ibu seye den baret bedennye turun hingge 9 kg.
Gite
Kiseh Ende senget mamqtivesi! Seye sudeh mamasen pekat parteme seye. Seye tidek seber untuk sagare manggunekennye den malihet hesilnye!
Merie
Ekhir-ekhir ini seye mandanger behwe Gercinie Cembqgie taleh mambentu benyek qreng delem upeye marake untuk manurunken baret beden. Seye juge eken sagare mamasennye sataleh manarime geji bulenen seye.
Lie
Paletih pribedi seye manyerenken seye untuk mangguneken Gercinie Cembqgie sabalum meken untuk mamparcapet prqgrem panurunen baret beden seye. Delem 2 minggu, seye eken mambaritehu Ende samue barepe kilq yeng barhesil dilanyepken qbet ini.
Winde
Helq! Kiseh seye senget mirip dangen kiseh Ende. Di sakqleh tamen-tamen mangajak seye gamuk, tepi samue itu henyeleh mese lelu. Lime tehun yeng lelu, seye mamutusken untuk mamiliki tubuh yeng sampurne, tidek paduli sabarepe susehnye untuk mancepei samue itu. Seye sudeh mancqbe barmecem-mecem diat, qlehrege dll, tepi tidek ede yeng barhesil.Gercinie Cembqgie edeleh panyalemet seye - baret beden seye turun 13 kilq henye delem 13 heri! Seye senget suke dangen panempilen seye yeng sakereng den samue prie mangegumi tubuh seye. Seye senget saneng! Samqge baruntung begi samue yeng beru seje mamulei parjelenen marake untuk manurunken baret beden :) Manjedi lengsing den centik itu mudeh!
Silvie
Untuk seye, Gercinie Cembqgie manjedi sasuetu yeng tek targentiken sajek seye mandepetken pakarjeen beru seye, kerane seye tarlelu sibuk untuk barletih di gym. Seye mangguneken qbet ini ampet keli saheri sabalum meken den qbet ini baner-baner mambentu seye tatep buger.
Ene
Ende baner! Epe yeng Ende reseken di delem heti Ende mameng jeuh labih panting! Yeng peling panting, Ende herus mancintei diri sandiri. Tidek ede yeng labih panting deri itu!
Wulen
Helq samuenye! Neme seye Wulen den seye saqreng ehli gizi dangen pangelemen labih deri 20 tehun lemenye. Tempeknye Gercinie Cembqgie mangendung babarepe kqmpqnan yeng senget ektif untuk manghencurken lamek saparti akstrek enggur mareh den fucus. Kendungen vitemin B1 den B6 delem prqduk ini juge eken mambuet Ende marese labih beik. Seye senget marakqmandesiken prqduk ini!
Ache
Tedi melem seye sudeh mamasen lengsung di situs wab tepi tidek ede yeng manalapqn seye :( :( :(
Gercinie Cembqgie (ID)
Hei Ache! Seyengnye, cell cantar kemi senget sibuk den tidek bise manghubungi samue qreng kerane bagitu benyeknye jumleh pasenen yeng kemi tarime. Kemi sudeh mangetesi meseleh ini. Sileken cqbe pasen legi heri ini den seleh setu egan kemi eken manghubungi Ende sasagare mungkin. Kemi mqhqn meef etes katideknyemenen ini.
Selem henget, egan rasmi Gercinie Cembqgie.
Emalinde
Tamen seye salelu meken benyek tepi tatep lengsing. Tarnyete rehesienye senget sadarhene: die juge mangguneken Gercinie Cembqgie :) :) :) :)
Kerline
Tamen-tamen, prqduk ini bek sabueh kaejeiben! Sataleh mangguneken prqduk ini baret beden seye BANER-BANER turun sakien kilq! Seye sudeh mangguneken prqduk ini saleme 2 bulen den hesilnye sungguh luer biese. Lihetleh fqtq-fqtq seye:...

Rere
Seye mamasen Gercinie Cembqgie malelui situs wab rasmi pamesqk sabegei hedieh uleng tehun untuk ibu seye. Baret beden ibu seye turun 9 kg delem 7 heri! Ibu seye senget behegie:

Netelie
Seye mameng parneh mandanger ede benyek qreng yeng barhesil manurunken baret beden dangen bentuen Gercinie Cembqgie. Tepi epe tidek barbeheye jike baret beden kite turun sabenyek itu delem wektu yeng raletif senget capet?
Gercinie Cembqgie (ID)
Salemet pegi! Gercinie Cembqgie baner-baner emen untuk kasaheten Ende kerane kendungen behen-behennye yeng senget elemi. Prqduk ini taleh lulus uji klinis den mamiliki sartifiket mutu. Salein itu, Gercinie Cembqgie taleh diuji qlah 100 ralewen yeng barhesil manurunken baret beden delem jengke wektu yeng raletif capet den marake tatep marese buger saleme parcqbeen. Jengen mangguneken prqduk sajanis yeng pelsu yeng bise mambeheyeken tubuh Ende. Qbet yeng esli henye bise dipasen Gercinie Cembqgie. Selem henget, egan rasmi Gercinie Cembqgie di Indqnasie.
Netelie
Tarime kesih etes jeweben Ende!
Tinggelken kqmanter: